Rumunska Moldavija

POKLONJENJE MOŠTIMA SVETE PETKE
I VINSKI PODRUM
Termin: 2–7. jun 2020.
6 dana/ 3 noćenja

Program putovanja:

02.06.: Polazak u 22h iz Novog Sada (ispred železničke stanice). Putovanje ka Rumuniji.

03.06.: Nastavak putovanja u Rumuniji. Ruta: Temišvar – Deva – Sovata...
Ujutru dolazak u Trgu Mureš. Razgledanje grada: Trg ruža na kom se nalaze palata Apolo iz XIX veka, Nacionalni teatar, Stara većnica, kip vučice sa Romulom i Remom...
U popodnevnim časovima dolazak do Crvenog jezera. Smeštaj u hotel "Iasicon". Večera. Noćenje.

04.06.: Doručak. Napuštanje hotela.
Dolazak u Jaši u poslepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Posle kraćeg odmora, obilazak starog jezgra grada sa Gradskim trgom i Palatom kulture koja je danas Muzej regije. Obilazak Saborne crkve Mitropolije Moldavije i Bukovine, u kojoj se od XIX veka, kada je sagrađena, nalaze mošti Sv. Petke. Ako stignemo dok je pristup dozvoljen poklonjenje moštima svetiteljke. Večera. Noćenje.

05.06.: Doručak. Odlazak do Saborne crkve Mitropolije Moldavije i Bukovine u Jašiju. Ponovno poklonjenje moštima svetiteljke. Poseta crkvi Sv. Nikole iz XV veka, najstarijoj crkvi u Jašiju, čiji je ktitor moldavski knez Štefan ćel Mare (Stefan Veliki), najznačajnija ličnost moldavske istorije (inače kanonizovan). Poseta i čuvenoj crkvi Tri Jerarha iz XVII veka, koju je podigao knez Vasile Lupu i u koju su prvobitno bile položene mošti Sv. Petke.

Dolazak u poznatu vinariju "Cotnari". O kvalitetu vina iz ove vinarije dovoljno govori i podatak da je Napoleon Bonaparta bio ljubitelj tih vina.
Degustacija 5 vrsta vina uz hladno predjelo.
Povratak u Jaši. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

06.06.: Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak do manastira Agapia iz XVII veka. Poseta manastiru.
Nastavak putovanja atraktivnim kanjonom reke Bikaz sa foto pauzama na sredini kanjona.
Dolazak u Alba Juliju, staru prestonicu Transilvanije. Razgledanje grada.
Nastavak putovanja ka Srbiji.

07.06.: Povratak u Novi Sad u ranim jutarnjim časovima.

CENA ARANŽMANA: 25.000,00 dinara

NAČIN PLAĆANJA: prilikom rezervacije uplaćuje se 5.000 dinara; ostatak se uplaćuje najkasnije 7 dana pre polaska na put gotovinski, na tekući račun, ili u dve mesečne rate, čekovima ili administrativnom zabranom, bez uvećanja.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz udobnim turističkim autobusom (s klima-uređajem te audio- i video-opremom);
- smeštaj u hotelu "Iasicon" *** na Crvenom jezeru na bazi polupansiona (doručak-švedski sto, večera-kontinentalni obrok), „Moldova" *** u Jašiju na bazi 2 polupansiona (doručak-švedski sto, večera-kontinentalni obrok); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe; smeštaj je moguć i u nekim drugim hotelima iste kategorizacije;
- degustaciju 5 vrsta vina uz hladno predjelo u poznatoj vinariji "Cotnari";
- razgledanje Trgu Mureša, Jašija i Alba Julije;
- ulaznicu u ckvu Sv. Tri Jerarha;
- usluge vodiča/pratioca agencije „Karpati".

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- međunarodno putno osiguranje (770 din.).

Napomene:
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Međunarodno putno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Cenovnik broj 1 od 21.02.2020.

CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA KORIGUJE CENU ARANŽMANA, DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „KARPATI".


 

Turistička agencija „KARPATI" doo, 21000 Novi Sad, Braće Ribnikar, br. 48
Tekući račun: 330-15006949-46, kod Credit Agricole banke
Registar privrednih subjekata: BD 244709/2006, PIB: 101655306,
Licenca OTP br. 358/2020. kategorije A20 od 11.02.2020.
Tel.: 021 427 117; Tel./fax: 021 466 940; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ; www.karpati.co.rs

Štampa