Toskana

 

  • 7385120-facciata-della-chiesa-di-santa-maria-novella-a-firenze
  • Firenze_ponte-vecchio
  • Piazza_Signoria_square_Florence_Italy_1
  • Pisa
  • San Gimignano
  • italy-florence-cathedral-santa-maria-del-fiore
  • ponte-vecchio-florence-tuscany-italy

Termini u 2019. godini: 
16-21. jul - SIGURAN POLAZAK, 14-19. avgust, 25-30. septembar, 16-21. oktobar, 7-12. novembar

Toskana je jedna od 20 regija Italije, nalazi se u njenom središnjem delu. Glavni grad je Firenca, a ostali značajni gradovi su Piza, Livorno, Prato, Sijena, Luka, Montekatini Terme, San Gimignano... Toskana ima bogato kulturno-istorijsko nasledje, koje se može videti po brojnim muzejima, galerijama, crkavama i trgovima... nadaleko je poznata po vinskim regionima i u njoj se proizvode najpoznatija vina Italije – Chianti Classico, Brunelo di Montalcino, Nobile di Montepulciano, Vernaccia... Svi ovi faktori doprineli su da Toskana bude jedna od turistički najposećenijih regija u svetu...

PROGRAM PUTOVANJA
1. dan: BEOGRAD
Polazak iz Beograda u 18 h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred putovanje). Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora...
2. dan: PIZA – MONTEKATINI TERME
Dolazak u Pizu u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak Trga čuda (Piazze dei Miracoli): Katedrala, Krstionica,  Krivi toranj – zvonik Katedrale... Slobodno vreme za individualne aktivnosti sve do polaska za Montekatini. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šetnju i uživanje u Montekatiniju, jednoj od najlepših banja Italije. Noćenje.
3. dan: MONTEKATINI – FIRENCA (FAKULTATIVNO) – TRŽNI CENTAR (FAKULTATIVNO)- MONTEKATINI
Doručak. Nakon doručka predviđen je fakultativni izlet u Firencu, glavni grad regije Toskana i provincije Firenca, smešten na obali reke Arno. Za Italijane, ali i za čitav zapadni svet Firenca ima ogroman istorijski, kulturni, obrazovni i umetnički značaj. Ovaj grad nazivaju kolevkom renesanse. U njemu su živeli i stvarali mnogi umetnici XV i XVI veka: Bruneleski, Botičeli, Rafael, Leonardo, Mikelanđelo... Po dolasku razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Piazza Santa Maria Novella, Crkva sv. Lorenca, Kapela Mediči, Katedrala Santa Maria del Fiore, Bruneleskijeva kupola, Đotov zvonik, Krstionica, Trg Sinjoria, Galerija Uffici, Ponte Vecchio... Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme okupljanjeu centru grada, vožnja tramvajem do izlaska iz Firence, gde će putnike sačekati autobus. Odlazak u tržni centar. Slobodno vreme za kupovinu i nakon toga povratak u Montekatini. Noćenje.
4. dan: MONTEKATINI – SIJENA (FAKULTATIVNO) – SAN GIMINJANO (FAKULTATIVNO) – MONTEKATINI
Doručak. Nakon doručka predviđen je fakultativni izlet u Sijenu i San Giminjano. Po dolasku u Sijenu razgledanje grada: Crkva sv. Domenika, Trg Salimbeni, katedrala iz XII veka... U srcu Sijene nalazi se jedan od najlepših trgova Italije, poznat po Paliu - festivalu sa konjskim trkama. Nakon razgledanja odlazak na degustaciju toskanskih vina. Slobodno vreme sve do polaska za San Giminjano - mali srednjovekovni grad, sa dobro očuvanim gradskim ambijentom iz XIII i XIV veka. Po dolasku u San Giminjano razgledanje grada. Slobodno vreme sve do povratka za Montekatini. Noćenje.
5. dan: MONTEKATINI – BOLONJA
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela, polazak ka regiji Emilia Romanja i dolazak u njen glavni grad – Bolonju. Po dolasku obilazak grada: Crkva sv. Frančeska, Neptunova fontana, Trg Maggiore, Bazilika sv. Petronija, Palata Archiginasio - prvobitno sedište bolonjskog univerziteta, Trg sv. Stefana... Slobodno vreme do polaska za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa kraćim pauzama radi odmora i prelaska državnih granica.
6. dan: BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima... Kraj putovanja.

PROGRAM PUTOVANJATERMIN PUTOVANJACENA ARANŽMANASPECIJALNA PONUDA
JUL - LETO
SIGURAN POLAZAK
16.07-21.07.2019. 139€ 129€
AVGUST - LETO 14.08-19.08.2019. 139€ 129€
SEPTEMBAR - JESEN 25.09-30.09.2019. 139€ 129€
OKTOBAR - JESEN 16.10-21.10.2019. 139€ 129€
 NOVEMBAR - JESEN 07.11-12.11.2019. 139€ 129€

Hotel Da Vinci 4* na upit.

BROJ MESTA PO SPECIJALNOJ PONUDI OGRANIČEN.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

POPUSTI I DOPLATE:

SMEŠTAJ U OPISANIM HOTELIMA (ukoliko u njima nema mesta, putnici će biti smešteni u drugom hotelu iste kategorije i kvaliteta):
Hotel Vila Rita 3* - www.hotelvillarita.com; Hotel Villa Rita ima 4 smeštajne jedinice – Resort, Flowers, Sede i Depandance, jedna pokraj druge. Par minuta šetnje hotel je udaljen od Banjskog parka sa lekovitim izvorima. Broj smeštajnih jedinica je 84. Sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. Doručak je po principu švedskog stola.
Hotel Delizia 3* - http://www.hoteldeliziagenovese.it/ ; Hotel Delizia je smešten u neposrednoj blizini glavnog trga Montekatiniji i Banjskog parka sa lekovitim izvorima. Broj smeštajnih jedinica je 24. Sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. Doručak je po principu švedskog stola.
Hotel Concordia 3* - http://www.albergohotelconcordia.com/ ;Hotel Concordia se nalazi pokraj Banjskog parka sa lekovitim izvorima u mirnom delu Montekatinija. Sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. Doručak je po principu švedskog stola.
Hotel Da Vinči 4* - https://www.davincihotel.it/en/

NAPOMENE:
U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJE PUTOVANJA NACIONALNE ASOCIJACIJE TURISTIČKIH AGENCIJA PU "YUTA", BEOGRAD, PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 0143/2019 OD 25.01.2019.GOD., POLISA OSIGURANJA BROJ 300059765 OD 25.01.2019. GODINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE „DDOR NOVI SAD" U VISINI 300.000 € ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Calypso Tours International.
Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo , tople i hladne napitke.
Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 25 putnika da bi se isti realizovali.
U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
Calypso Tours International ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU I za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.

Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima... Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
Ulaz i izlaz putnika je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa. Ulaz i izlaz putnika na teritoriji Beograda i ostalih mesta prema programu putovanja odredjuje organizator putovanja u skladu sa zakonskim propisima. Putnik je u obavezi da to ispoštuje, bez prava žalbe.
ROK ZA PRIJAVU JE 7 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA.

Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja CalypsoTours International i YUTA standardi.
Licenca OTP 226/2010 od 11.02.2010.
Cenovnik br 5 od 22.05.2019.

POSREDNIK U PRODAJI TURISTIČKA AGENCIJA KARPATI, LICENCA OTP 426/2010.


Turistička agencija „KARPATI" doo, 21000 Novi Sad, Braće Ribnikar, br. 48
Tekući račun: 330-15006949-46, kod Credit Agricole banke
Registar privrednih subjekata: BD 244709/2006, PIB: 101655306
Licenca OTP br. 426/2010
Tel.: 021 427 117; Tel./fax: 021 466940; Mob: 069/ 185 16 08
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. WEB: www.karpati.co.rs

Štampa