KARPATI

                                                TURISTIČKA AGENCIJA

 

Untitled

0000004824 l 0 XMp67G

Krstarenje deltom Dunava

Termin: 30. jul-5. avgust 2018. - OSLOBODILA SE JEDNA SOBA
SVI IZLETI URAČUNATI U CENU ARANŽMANA
SIGURAN POLAZAK

1. dan: Polazak u 18h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 20h iz Beograda (sa parkinga "Laste" koji se nalazi na adresi Autoput Beograd - Niš 4, u okviru autocentra Lasta). Putovanje Đerdapskom klisurom.
2. dan: Nastavak putovanja: Drobeta Turnu Severin - Krajova (Craiova) - Bukurešt.
Pre podne dolazak u Bukurešt (Bucureşti), glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz". Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po površini druga građevina sveta)... Smeštaj u hotel. Odmor. Kratka šetnja najužim centrom Bukurešta, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata, Centralna univerzitetska biblioteka, zdanje Senata, crkva Kreculesku (Cretzulescu)... Poseta Patrijaršiji. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan: Doručak. Nastavak putovanja. Dolazak u Murfatlar. Degustacija vina i ručak. Posle podne dolazak u Tulću (Tulcea), grad na „predvorju" delte Dunava, poznat još u vreme Aleksandra Makedonskog. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.
4. dan: Doručak. Ukrcavanje na brod. Plovidba rukavcima i jezerima delte Dunava: Krišan-ribarsko selo Mila 23-jezero Nebunu. Ručak i večera na brodu. Povratak u Tulću. Noćenje.
5. dan: Doručak. Odlazak u deltu Dunava, najlepšu deltu Evrope i jednu od najlepših delta sveta. Delta Dunava, sa svoja tri rukavca, Kilijom, Sulinom i Sv. Đorđem, i sistemom jezera Razim-Sinoe, zauzima površinu od 5165 km2, od čega 84% pripada Rumuniji. Delta, koja, inače, ima status prirodnog rezervata, predstavlja pravu prirodnu laboratoriju, sa brojnim retkim biljnim i životinjskim vrstama (npr. 275 vrsta ptica). Plovidba do najskrivenijih kutaka Delte. Poseta manastiru Saon. Ručak u manastiru. Povratak u Tulću. Poseta Muzeju Delte u Tulći. Odmor.Večera. Noćenje.
6. dan: Doručak. Napuštanje hotela i odlazak iz Tulće. Dolazak u Konstancu (Constanţa), najveću luku na Crnom moru (takođe poznato letovalište), inače nekadašnju grčku koloniju Tomis. Razgledanje grada: spomenik rimskom pesniku Ovidiju (koji je ovde bio u egzilu), džamija, kazino... Dolazak u Mamaju (Mamaia), najpoznatije letovalište na rumunskoj crnomorskoj obali (i najpoznatiji turistički centar Rumunije uopšte). Slobodno vreme u Mamaji. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Bukurešt - Drobeta Turnu Severin...
7. dan: Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12 h.


CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 290€


NAČIN PLAĆANJA: u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Credit Agricole banke; prilikom rezervacije uplaćuje se 40% od cene aranžmana; ostatak se može uplatiti gotovinski, najkasnije 7 dana pre polaska na put ili u 7 mesečnih rata (putem čekova ili administrativne zabrane, bez uvećanja; poslednja rata 20.12.2018.

POPUSTI I DOPLATE:
- deca do 4 godine besplatno;
- deca do 4-12 godina ostvaruju popust 30% od cene aranžmana u zajedničkom ležaju;
- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajom ostvaruje popust 10€ po noći (40€);
- doplata za jednokrevetnu sobu je 60€ za 4 noći.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz udobnim turističkim autobusom (s klima-uređajem te audio- i video-opremom);
- smeštaj u hotelu „Rin Central" **** ili nekom drugom hotelu iste kategorizacije u Bukureštu na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto) te u hotelu „Europolis" *** u Tulći, na bazi 3 noćenja, sa ishranom prema programu (doručak-švedski sto, ručak i večera u Tulći-kontinentalni obrok); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe;
- ulaznicu u Muzej Delte i taksu za boravak u Nacionalnom parku;
- plovidbu brodovima po delti Dunava;
- razgledanje Bukurešta i Konstance;
- degustaciju vina i ručak (kontinentalni obrok) u vinskom podrumu;
- pratioca agencije „Karpati".
Cena aranžmana ne obuhvata - osiguranje putnika (890 din.).
Opisi hotela:
Hotel "Rin Central"**** (www.rinhotels.ro) nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, fen, klima uređaj.
Hotel "Europolis"*** (www.europolis.ro) nalazi se u samom centru Tulće (5 minuta udaljen od centralnog trga). Sobe su dvokrevetne. Svaka soba poseduje TUŠ/WC, klima-uređaj, većina poseduje terasu.
Napomene:
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Međunarodno putno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „KARPATI"

Štampa